Sprawdź czy twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane

Twój numer telefonu

Numer paragonu podany przy zgłoszeniu


W związku z wyczerpaniem puli zwrotów w bieżącym etapie akcji, dostęp do formularza umożliwiającego przesłanie zgłoszenia do promocji został wyłączony zgodnie z pkt. 1.3 regulaminu promocji konsumenckiej "Przetestuj Coccolino". Wszystkim uczestnikom dziękujemy za tak liczny udział w promocji i zapraszamy do przesłania zgłoszenia w kolejnym etapie – tj. od 17.11.2018 r. do 23.11.2018 r.


tel. (42) 636 90 97
tel. (42) 636 90 93
fax (42) 636 90 97 wew. 17
e-mail: biuro@smolar.pl
www.smolar.pl
ul. Inżynierska 15
93-569 Łódź